Mijn aanpak

Mijn kracht zit in een projectmatige en persoonlijke aanpak van reorganisaties waar diverse stakeholders – met vaak tegenstrijdige belangen – bij betrokken zijn. Zo’n proces begeleid ik zorgvuldig en pragmatisch binnen het afgesproken tijdspad. Ik ken het complexe krachtenveld waar u mee te maken heeft en kan mij goed verplaatsen in de problematiek die binnen een organisatie speelt. Ook begrijp ik dat onnodige juridisering onwenselijk is. Waar nodig boek ik doorgaans goede resultaten in de rechtszaal.

Omdat ik ervan overtuigd ben dat het efficiënter kan en flexibeler moet, ben ik een groot voorstander van andere modellen qua vorm van dienstverlening en tarifering. Cliënten zijn steeds vaker – en terecht – het uurtje factuurtje beu. Bij mij kunt u onder meer kiezen voor flexibele en scherp geprijsde abonnementsvormen, fixed fees, succes fees, retainer arrangements of een combinatie daarvan. Deze alternatieven zorgen er voor dat de kosten beter voorspelbaar, meer gespreid en in evenwicht zijn.

U staat bij mij centraal. Afhankelijk van uw wensen ben ik op specifieke projecten flexibel inzetbaar. Bij mij draait het om maatwerk. Uiteraard informeer ik u graag over de mogelijkheden.

Menu