Track Record

Bij veel high profile reorganisaties van de afgelopen jaren ben ik geheel of gedeeltelijk betrokken geweest. Onder meer in de financiële dienstverlening, de uitgeverijbranche, de farmaceutische industrie en de ICT sector. Daarnaast heb ik verschillende complexe procedures gevoerd over de uitleg van cao afspraken, heb ik met succes geprocedeerd bij het College voor de Rechten van de Mens en heb ik in kort geding een stakingsverbod verkregen. Ook heb ik goede resultaten geboekt in diverse ontslagzaken en bij zaken van principiële aard.

Menu